سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

رودخانه پرخروش در خیابان های عمان !

به دنبال بارش‌های متوالی در عمان برخی از شهرها و استان ها دچار سیلاب شده اند و شهروندان برای تردد سوار بر قایق شده اند. 1402/12/20