سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تصویر سخنگوی گردان‌های القسام در یکی از دانشگاه‌های آمریکا

تصویری از ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های القسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) در یکی از دانشگاه های آمریکا سوژه رسانه ها شد. 1403/02/11
تصویر سخنگوی گردان‌های القسام در یکی از دانشگاه‌های آمریکا

تصویر سخنگوی گردان‌های القسام در یکی از دانشگاه‌های آمریکا