سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتراض به مشارکت اردن در رهگیری موشک‌های ایرانی

کاربان شبکه‌های اجتماعی کاریکارتورهایی به نشانه اعتراض به نقش اردن در دفاع از سرزمین‌های اشغالی در برابر عملیات وعده صادق منتشر کردند 1403/01/28
اعتراض به مشارکت اردن در رهگیری موشک‌های ایرانی

اعتراض به مشارکت اردن در رهگیری موشک‌های ایرانی