سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تشییع جنازه و مقبره امیر کویت

مراسم تشییع و تدفین امیر متوفی کویت (شیخ نواف ) روز یکشنبه برگزار شد. روز یکشنبه با حضور جمع محدودی، ابتدا مراسم تشییع و نماز در مسجد بلال و سپس دفن در مقبره "الصلیبیخات " انجام شد. شیخ نواف از سال ۲۰۲۳ و بعد از درگذشت برادرش ، به مدت ۳ سال به عنوان امیر کویت فعالیت داشت. 1402/09/27