سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تصویر عجیب یکی از محافظین وزیر دفاع طالبان

در این تصویر، اقدام خبرساز یکی از محافظین وزیر دفاع طالبان را ببینید که خود را شبیه ابو عبیده، سخنگوی حماس درآورده است! 1402/09/13