سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

ورود خودروی آمریکایی به مترو خبرساز شد

ورود یک خودرو به ایستگاه متروی نیویورک سوژه شد. این خودرو سواری با انحراف از مسیر و ورود به ایستگاه مترو حادثه آفرید. 1402/09/08
ورود خودروی آمریکایی به مترو خبرساز شد

ورود خودروی آمریکایی به مترو خبرساز شد