سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اتاق خواب دختر شجاع فلسطینی پس از بازداشت

دختر جوان فلسطینی روز دوشنبه به دلیل انتشار مطالبی که به گفته مقامات اسرائیلی محرک تروریسم است بازداشت شد. تمیمی برای فلسطینی‌ها و حامیان آن‌ها در سراسر جهان نمادی از مبارزه با اشغالگری اسرائیل است. 1402/08/17