سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

بازدید رهبر کره شمالی از خطوط تولید پیشرانه‌های موشک‌های راهبردی

رهبر کره شمالی حین بازدید از خطوط تولید پیشرانه‌های موشک‌های راهبردی کروز و هواپیماهای بدون سرنشین، دستورالعمل‌هایی را برای افزایش ظرفیت تولید صادر کرد. 1402/05/15