سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

ریزش پارکینگ طبقاتی در نیویورک

به دنبال ریزش یک پارکینگ عمومی در نیویورک دست کم یک نفر کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. براساس گزارش بی بی سی، ریزش این پارکینگ طبقاتی از طبقه دوم یک پارکینگ 4 طبقه در بخش جنوبی منهتن آغاز شد. مقامات محلی نیویورک می‌گوند که همه کارگرانی که آنجا در حال کار بودند از زیر آوار پیدا شدند. «جان اسپوزیتو» رئیس آتش نشانی نیویورک گفت: عملیات نجات فوق العاده خطرناک و سازه بسیار ناپایدار بود. درحالیکه آتش نشانها داخل مشغول عملیات نجات بودند ساختمان درحال ریزش بود. «اریک آدامز» شهردار نیویورک نیز گفته، تکنولوژی در این عملیات نجات، نقش حیاتی در مواقع اضطراری ایفا کرد. ما یک سگ رباتیک داشتیم که توانستیم آن را به داخل ساختمان بفرستیم. این سگ رباتیک قادر بود از داخل آوار برای بیرون تصاویر ویدئویی ارسال کند و توانستیم داخل ساختمان را ارزیابی کنیم. 1402/01/30