سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتصابات گسترده و تظاهرات خیابانی در فلسطین اشغالی

بزرگترین اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی، اتحادیه‌های پزشکان، مجریان تلویزیونی، بنادر و کارکنان فرودگاه تل‌آویو در اعتراض به طرح تغییرات قضائی کابینه اعتصاب کرده و معترضان نیز در حال مسدود کردن خیابان‌ها هستند. 1402/01/07