سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتصاب سراسري، پاریس را در زباله غرق كرد

همزمان با اعتصاب کارکنان خدمات شهری پاریس در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی، خیابان‌های پاریس، پایتخت فرانسه، شاهد انباشت هزاران تن زباله شهری است. 1401/12/24