سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

عملیات ضداشغالگری بیت المقدس توسط جوان 21 ساله فلسطینی

فلسطين اشغالي طي چند روز گذشته يكي از شديدترين خشونت ها را تجربه كرد و پس از حمله نظاميان صهيونيست به اردوگاه جنين در روز پنجشنبه، روز جمعه نيز جوان 21 فلسطيني به صهيونيست ها پاسخ داد و حداقل 8 نفر از ساكنان مناطق اشغالي در بيت المقدس شرقي را به هلاكت رساند. در واقع از یورش نظامیان صهیونیست به فلسطینی‌های اردوگاه جنین در شمالی‌ترین نقطه کرانه باختری هنوز 24ساعت نگذشته بود که حداقل 8نفر از صهیونیست‌‌ها در جریان عملیات مسلحانه توسط جوانی فلسطینی در نزدیکی یک کنیسه در بیت‌المقدس شرقی کشته شدند. 1401/11/10