سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتصاب 7 هزار پرستار در آمریکا بدلیل کمبود حقوق

بیش از ۷ هزار پرستار از دو بیمارستان بزرگ نیویورک برای اعتراض به حقوق خود، اعتصاب کردند که این امر حتی باعث لغو عمل‌های جراحی و نوبت‌های معاینه بیماران در یکی از این مراکز درمانی شد. 1401/10/20