سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

بارش باران و برف در عراق

بارشهای اخیر در عراق در برخی استان های جنوبی به شکل باران و در برخی استان های شمالی به شکل برف بود. 1401/10/07