سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتصاب کارکنان شرکت های حمل و نقل شهری در لندن

اعتصاب کارکنان شرکت‌های حمل و نقل شهری در لندن موجب بروز مشکلات فراوانی در حمل و نقل مسافران در پایتخت انگلستان شده است. 1401/07/16