سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

خوش‌گذرانی به سبک طالبان در نخستین پارک ملی افغانستان

تعدادی از نیروهای طالبان در دریاچه‌های پارک ملی بند امیر، مقصد محبوب آخر هفته گردشگران در افغانستان، دیده شدند. در تصاویر منتشر شده افرادی با اسلحه AK-۴۷ و لباس‌های نظامی استتارگونه سوار بر قایق های پدالی دیده می شوند. 1401/05/26