سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

راهپیمایی دفاع از نهادهای مشروع حکومت در بغداد

در پی فراخوان کمیته تنظیم راهپیمایی دفاع از نهادهای مشروع حکومت هزاران تن از شهروندان عراقی در بغداد و موصل و بصره راهپیمایی برگزار کردند. 1401/05/24