سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

جنوب اروپا با آتش سوزی جنگل ها دست و پنجه نرم می کند

با گسترش موج گرما، اروپای جنوبی با آتش سوزی های جنگلی مبارزه می کند. 1401/04/29