سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تظاهرات گسترده در آمریکا علیه ناامنی و آزادی حمل سلاح

هزاران نفر از شهروندان آمریکایی برای شرکت در تظاهرات سراسری علیه حمل و خرید و فروش آزادانه اسلحه؛ خود را به واشنگتن و برخی دیگر از شهرهای بزرگ این کشور رساندند و در این تظاهرات‌ها خواستار کنترل بیشتر در خرید و فروش اسلحه در آمریکا شدند. سازمان دهندگان این تظاهرات امیدوار بودند که در تظاهراتی که برای روز شنبه برنامه ریزی کرده بودند، بیش از ۵۰ هزار نفر را به بنای یادبود واشنگتن در پایتخت آمریکا بکشاند و براساس گزارش‌ها بسیار بیشتر از این تعداد در تظاهرات شرکت کردند. 1401/03/22