سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

کشف 150 مجسمه و 250 تابوت باستانی در جنوب قاهره

مصر از کشف مجموعه بزرگی از مجسمه برونزی و 250 تابوت باستانی مربوط به قرن پنجم پیش از میلادی خبر داد. 1401/03/10