سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

میدان جنگ پاریس در روز کارگر

تظاهرات روز کارگر در پاریس با حضور جوانان سیاه‌پوش و دخالت پلیس به خشونت کشیده شد 1401/02/12