سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

گشت و گذار مردم بغداد در خیابان متنبی پس از افطار

در ماه مبارک رمضان که اکثر فعالیت ها و گشت و گذار در شب انجام می شود، خانواده های زیادی پس از افطار برای تفریح به خیابان متنبی بغداد می روند. 1401/01/23