سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

نشت خطوط نفتی خلیج تایلند

یک مقام ارشد تایلندی اعلام کرد قسمتی از نفت نشتی خطوط زیرآب در خلیج تایلند، به سواحل شرقی استان «ری یونگ» رسیده است. 1400/11/12