سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

چهره جدید «کابل» پس از آمدن طالبان

کابل شهری با قدمت 3 هزار ساله که خاستگاه مردمانی است نجیب و خونگرم، پس از ورود طالبان به آن، با وقایع و تحولات جدیدی روبرو شد و اکنون چهره جدیدی به‌خود گرفته است. بیش از 4 ماه از حضور طالبان در افغانستان می‌گذرد. از آن زمان تاکنون این کشور خاستگاه بسیاری از حوادث بوده به‌طوری که شاید بتوان گفت مهم‌ترین کشور در 6 ماه اخیر که در صدر اخبار جهان قرار داشت، افغانستان بوده است. در همان آغازین روزهای سقوط کابل، رسانه‌ها با رصد اخبار سعی در نمایش تصویری از افغانستان در دوره جدید داشتند. تصاویری که بعضاً قضاوتی یک‌طرفه به‌دنبال داشت و ابعادی از ماجرا دور از دسترس می‌ماند. پس از اتفاقات 24 مرداد سال جاری افغانستان در حال پوست‌اندازی، به یک‌باره با بسیاری از ناملایمات از جمله مهاجرت، بیکاری، فقر، تحریم‌های بین‌المللی و اقتصاد نابسامان روبرو شد. 1400/10/06