سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

ادامه بحران در سودان و سرکوب معترضان

بحران سیاسی در سودان همچنان ادامه دارد و معترضان با در دست داشتن پرچم سودان، شعارهایی نظیر «اقتدار برای مردم» و «حکومت مدنی می‌خواهیم» سر دادند. 1400/10/05