سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

موزه خودرو های کلاسیک تهران

موزه خودرو های کلاسیک تهران مجموعه ای از خودرو های تاریخی که در بعضی موارد این خودرو ها فقط یک نمونه برای شاه ایران ساخته شده اند. 1400/09/30