سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تصاویر پایگاه موشکی زیرزمینی نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس

در پایگاه زیرزمینی موشکی نیروی دریایی سپاه انواع موشک‌های کروز در برد‌های مختلف به همراه خودروهای پرتابگر آن‌ها به نمایش در آمده است. 1400/08/12