سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران

دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان صبح روز چهارشنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۰ برگزار شد 1400/08/07