سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

رودخانه آتش؛ فواران آتشفشان لاپالما در اسپانیا

فوران آتشفشان لاپالما در اسپانیا که از یکشنبه گذشته آغاز شده همچنان با فعالیت‌های مجدد همراه بوده و منجر به خسارت‌های بیشتری در این منطقه می‌شود. حجم انتشار خاکسترها روز گذشته به حدی افزایش یافت که خطوط هوایی مرتبط با لاپالما در جزایر دیگر نیز ناگزیر شدند پروازهای خود را به طور موقت به حالت تعلیق درآورند. 1400/07/23