سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

جداسازی کلاس های درس در دانشگاه های افغانستان توسط طالبان

جداسازی کلاس های درس در دانشگاه های افغانستان توسط طالبان 1400/06/17