سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

خسارات مرگبار و وحشتناک سیل در آمریکا

بر اثر وقوع سیلاب در ایالت تنسی و تخریب صدها منزل مسکونی، ساکنان این منازل و افراد حادثه دیده در نزدیکی کلیساهای محلی و پناهگاه های موقتی که توسط صلیب سرخ آمریکا تهیه شده بود، پناه گرفتند. 1400/06/07