سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

یک شهر کالیفرنیا به خاکستر تبدیل شد

، آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا واقع در غرب آمریکا منجر به خاکستر شدن بخش های گسترده ای از شهر کوهستانی گرینویل شده است. یک مقام رسمی نیز گفت: آتش سوزی در گرینویل هنوز ادامه دارد و هیچ براورد اولیه ای از خسارات این فاجعه در دست نیست. گرمای شدید هوا در غرب آمریکا موجب وقوع آتش سوزی های گسترده ای شده است. کارشناسان معتقدند که تغییرات آب و هوایی عامل اصلی آتش سوزی های گسترده در مناطق جنگلی است. کالیفرنیا در سال 2020 یکی از بدترین سال‌ های آتش‌ سوزی در تاریخ خود را تجربه کرد. 1400/05/17