سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

ساخت مجسمه فراعنه در مصر برای رقابت با چین

کارخانه ای در مصر با ساخت تندیس ها و مجسمه های فراعنه مصر باستان تلاش می کند تا توجه گردشگران را جلب کرده و چینی ها را کنار بزند. 1400/04/14