سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تظاهرات حمایت از فلسطین در کشورهای مختلف جهان

در کشورهای جهان، تظاهراتی به طرفداری از فلسطینی ها برگزار شد. در گالری امروز، توجه شما را به به عکس هایی از تظاهرات جهانیان به طرفداری از مردم فلسطین جلب می کنیم. 1400/02/28