سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

منتخبی از تصاویر راهپیمایی روز قدس طی سال های گذشته در تهران

منتخبی از تصاویر راهپیمایی روز قدس در تهران به نقل از خبرگزاری های داخل ایران 1400/02/17