سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

حمله وحشیانه پلیس رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها در ماه رمضان

حمله وحشیانه پلیس رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها در ماه رمضان 1400/02/04