سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

چشم عقل

عکاسان از سراسر جهان از جمله ایران در مسابقه عکاسی «همه چیز در باره عکس» شرکت کردند. عکاسان موفق از سراسر جهان با ارسال آثار خود به مسابقات عکس کشف می شوند. سردبیران مجله ها، گالری ها، کیوریتورها، ناشران کتاب، مدیران جشنواره ها و آژانس های عکس همیشه مشتاق کشف استعدادهای جدید هستند که توسط مسابقات مهم برجسته می شوند. مسابقه عکاسی همه چیز درباره عکس ایجاد شده است تا عکاسان از هر سطح بتوانند استعداد خود را ابراز کنند و به همه دنیا اجازه دهند زیباترین تصاویر آنها را کشف کنند. همه چیز درباره عکس دارای بهترین پروژه ها است و به عکاسان در سطح بین المللی قابلیت مشاهده شدن می دهد. 1400/02/02