سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

برداشت گل سرخ در عربستان

برداشت محصول گل سرخ در عربستان آغاز شد. در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از برداشت گل محمدی در عربستان جلب می کنیم. 1400/02/01