سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تولید زغال در غزه در سایه فقر تحمیلی از سوی صهیونیست ها

مدتی است که مرکز تولید زغال غزه با کاهش منابع چوب محلی و همچنین رقابت با زغال ارزان واردتی روبرو است. تولید زغال در نوار غزه فلسطین در شرایطی انجام می شود که آمار بیکاری و فقر در این منطقه از فلسطین در سایه تداوم محاصره توسط رژیم صهیونیستی افزایش یافته است. مردان فلسطینی در کارگاه تولید زغال چوب در شرق غزه کار می‌کنند، کارگران پس از بریدن درختان چوب‌ها را به صورت هرمی شکل قرار می‌دهند و زغال را به شیوه سنتی تولید می‌کنند. 1399/11/24