سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

بخارهایی که یخ زدند

آبهای آبشار نیاگارا در دام یخ های زمستانی گیر افتادند. در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از یخ زدن آبهای آبشار نیاگارا جلب می کنیم. 1399/11/08