سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

رونمایی از هشت عنوان کتاب حوزه روابط بین الملل و گفتمان مقاومت

مراسم رونمایی از کتاب های منتشر شده از سوی موسسه اندیشه سازان نور در محل این پژوهشکده مطالعاتی در تهران برگزار شد. 1399/10/28