سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

قرنطینه انگلیس

شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس در این کشور از کنترل خارج شده و آن را به تعطیلی کشانده است. این موضوع شمار زیادی از کشورهای جهان را نگران کرده و آنها را وادار به توقف پروازها به مقصد و از مبدا انگلیس کرده است. برخی کشورها نیز مرزهای خود با انگلیس را بستند. پس از آنکه فرانسه ممنوعیتی ۴۸ ساعته برای ورود مسافر و بار از انگلیس را اعمال کرد، صف‌های طویلی از کامیون و هرج و مرج بنادر انگلیس را در برگرفته است. 1399/10/03