سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

معبدی برای مارها

یک راهب بودایی معبدی در شهر یانگون میانمار را به پناهگاهی برای مارها تبدیل کرده است. از مار پیتون گرفته تا افعی‌ها و مارهای کبرا. 1399/09/21