سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

حامیان ترامپ شکست انتخاباتی را نمی پذیرند

حامیان ترامپ شکست انتخاباتی را نمی پذیرند و به همین منظور اقدام به برگزار راهپیمایی اعتراضی در واشنگتن، پایتخت آمریکا کردند، اگرچه این اعتراضات چندان گسترده نبود. 1399/08/25