سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتراض گسترده و خشن در ایتالیا علیه سخت گیری های کرونایی

هزاران نفر در شهر ناپل ایتالیا که شمار زیادی از آن‌ها را صاحبان رستوران‌ها و قهوه خانه‌ها شهر تشکیل می‌دادند، با آغاز شروع نخستین شب منع عبور و مرور شبانه در این کشور تظاهرات کردند. 1399/08/06