سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

حمله میلیون ها ملخ به مزارع کشاورزی در کشور آفریقایی اتیوپی

میلیون ها ملخ به مزارع کشاورزی در کشور آفریقایی اتیوپی یورش برده و خسارات گسترده ای برجای گذاشتند. 1399/08/04