سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

طوفان سهمگین دلتا در لوئیزیانا - آمریکا

طوفان دریایی موسوم به دلتا لوئیزیانا را در بر گرفته است. برق حدود ۵۰۰ هزار خانه و مرکز تجاری در این منطقه قطع شده است. طوفان موسوم به دلتا، چهارمین طوفان سهمگین دریایی است که امسال به این ایالت رسیده است. این طوفان سهمگین با بارندگی شدید همراه شده است و ایالت‌های واقع در امتداد خلیج مکزیک را در آمریکا دستخوش مشکلات کرده است. 1399/07/22