سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اندونزی؛ صحنه اعتراضات گسترده علیه قانون جدید کار

اعتراضات و اعتصابات کارگری در اندونزی بزرگترین قطب اقتصادی جنوب شرقی آسیا به تصویب قانون طبقه بندی مشاغل و درگیری مردم و پلیس. 1399/07/19