سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

بیروت، آوار برداری یک ماه پس از انفجار بزرگ

روز چهارم آگوست (14 مرداد)، انفجاری مهیب منطقه بندرگاه بیروت را ویران کرد. اشتعال مواد نیترات آمونیوم در انبار ۱۲ بندر بیروت باعث وقوع انفجار شد. در این انفجار بندر کاملا ویران شد و خسارت‌های جدی به شمار زیادی از منازل و ادارات شهر بیروت وارد شد. 1399/06/16