سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

کودتا در مالی

نظامیان در کشور آفریقایی مالی پس از بازداشت رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دست به کودتا زدند. رئیس جمهور کشور مالی پس از دستگیری توسط گروهی از افسران شورشی ارتش این کشور اعلام کرد که از مقام خود استعفا داده و پارلمان را منحل می‌کند. 1399/05/31